Hotline: 0942 462 789

HCM 1: Số 56 Yên Thế, Phường 2, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
HCM 2: Số 19A Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
NHA TRANG: Số 70 Đường số 4, VCN Phước Hải , Nha Trang
Báo Giá: kangenvnn@gmail.com

Muối kangen

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 24kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 24kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 24kg Thương hiệu: Enagic Xuất xứ: Nhật Bản 4.900,000 đ Giảm còn 3.200,000 đ (Giá chưa bao gồm VAT) Công dụng: –        Tạo ra nguồn nước ion,...

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 15kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 15kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 15kg Thương hiệu: Enagic Xuất xứ: Nhật Bản 2.900,000 đ Giảm còn 2.100,000 đ (Giá chưa bao gồm VAT) Công dụng: –        Tạo ra nguồn nước ion,...

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 10kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 10kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 10kg Thương hiệu: Enagic Xuất xứ: Nhật Bản 2.000,000 đ Giảm còn 1.500,000 đ (Giá chưa bao gồm VAT) Công dụng: –        Tạo ra nguồn nước ion,...

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 5kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 5kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 5kg Thương hiệu: Enagic Xuất xứ: Nhật Bản 1.250,000 đ Giảm còn 800,000 đ (Giá chưa bao gồm VAT) Công dụng: –        Tạo ra nguồn nước ion,...

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 3kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 3kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 3kg Thương hiệu: Enagic Xuất xứ: Nhật Bản 640,000 đ Giảm còn 540,000 đ (Giá chưa bao gồm VAT) Công dụng: –        Tạo ra nguồn nước ion,...

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 2kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 2kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 2kg Thương hiệu: Enagic Xuất xứ: Nhật Bản 560,000 đ Giảm còn 380,000 đ (Giá chưa bao gồm VAT) Công dụng: –        Tạo ra nguồn nước ion,...

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 4kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 4kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 4kg Thương hiệu: Enagic Xuất xứ: Nhật Bản 800,000 đ Giảm còn 680,000 đ (Giá chưa bao gồm VAT) Công dụng: –        Tạo ra nguồn nước ion,...

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 1kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 1kg

Muối Thô Japan Dùng Cho Máy Kangen 1kg Thương hiệu: Enagic Xuất xứ: Nhật Bản 300,000 đ Giảm còn 200,000 đ (Giá chưa bao gồm VAT) Công dụng: –        Tạo ra nguồn nước ion,...